Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szczegółowy plan zajęć w Szkole Policealnej sem.III TA

jo szczepanska 5aiRb5f464A unsplash 2

Szczegółowy plan zajęć w Szkole Policealnej 

 TECHNIK ADMINISTRACJI  -   EKA.01. OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI
  sobotaniedziela
lekcjagodziny24.09.202225.09.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Pracownia pracy biurowejPodstawy prawa cywilnego 
6.- 10. 12.10- 16.15Pracownia pracy biurowejPodstawy prawa cywilnego
    
lekcjagodziny08.10.202209.10.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Organizacja pracy biurowejPracownia pracy biurowej 
6.- 10. 12.10- 16.15Organizacja pracy biurowej Pracownia pracy biurowej 
    
lekcjagodziny15.10.202216.10.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Podstawy prawa finansów publicznych       Podstawy prawa pracy
6.- 10. 12.10- 16.15Podstawy prawa finansów publicznych Podstawy prawa pracy
    
lekcjagodziny05.11.202206.11.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Postępowanie w administracjiPodstawy prawa administracyjnego 
6.- 10. 12.10- 16.15Postępowanie w administracji Podstawy prawa administracyjnego
    
lekcjagodziny19.11.202220.11.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Pracownia pracy biurowej Organizacja pracy biurowej
6.- 10. 12.10- 16.15Pracownia pracy biurowej Podstawy prawa finansów publicznych
    
lekcjagodziny26.11.202227.11.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Podstawy prawa pracyPostępowanie w administracji 
6.- 10. 12.10- 16.15Podstawy prawa pracy Postępowanie w administracji
    
lekcjagodziny03.12.202204.12.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Postępowanie w administracji Pracownia pracy biurowej 
6.- 10. 12.10- 16.15Postępowanie w administracji Pracownia pracy biurowej 
    
lekcjagodziny17.12.202218.12.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Postępowanie w administracji Podstawy prawa finansów publicznych 
6.- 10. 12.10- 16.15Postępowanie w administracji 
    
lekcjagodziny14.01.202315.01.2023
1.- 5.8.00 - 12.05Pracownia pracy biurowej Postępowanie w administracji 
6.- 10. 12.10- 16.15Pracownia pracy biurowej Postępowanie w administracji 

 

 

Plan do pobrania  - tutaj

Kadry i płace- trwa nabór

administracja2 miniaturaZapraszamy do OKZ w Bielsku Podlaskim na kurs:

 KADRY I PŁACE

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Termin rozpoczęcia kursu: 3 października 2022r.

 

 

Cel szkolenia:

przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac.

Ilość godzin: 66

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Prawo pracy
 • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
 • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
 • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
 • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
 • Obliczanie podatków
 • Obliczanie wynagrodzeń, podatki i składki
 • Obsługa programu komputerowego Płatnik

Koszt szkolenia: 900,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe.
Zapewniamy serwis kawowy.

Harmonogram kursu:

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kadry i płace” zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego - zapisy na kurs online!!!

 

asysten nauczyciela wych przedszkolpng

CEL SZKOLENIA:

 •  przyuczenie do sprawowania opieki nad dzieckiem w środowisku przedszkolnym

UCZESTNICY KURSU:

 • osoby pragnące podjąć zatrudnienie jako asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego, posiadające wykształcenie min. podstawowe, posiadające predyspozycje do pracy z dziećmi

PROGRAM SZKOLENIA:

 PLAN NAUCZANIA 
Lp.Przedmiot (nazwa zajęć)Liczba godzin teoretycznych
1.Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem 15
2.Umiejętności wspomagające pracę asystenta 8
3.Pielęgnowanie dziecka15
4.Opieka i wychowywanie dziecka w poszczególnych okresach rozwoju8
5.Wychowanie techniczne i artystyczne 6
6.Zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku8
7.Dydaktyka 16
 76

CZAS TRWANIA I REALIZACJA KURSU:

76 godz, zajęć teoretycznych w formie zdalnej przez komunikator Skype.

Szkolenie jest płatne,a  koszt uzależniony jest od ilości uczestników.

CENA SZKOLENIA:

 • 850zł

CO OFERUJEMY:

 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną i doświadczoną kadrę (wykładowcy akademiccy, lekarze, nauczyciele praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym),
 • realizacja materiału nauczania z wykrzystaniem pokazów, symulacji, dyskusji oraz ćwiczeń,
 • szereg materiałów dydaktycznych.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje w formie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pn. „Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego” zgodne ze wzorem określonym w §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) z dołączonym do niego suplementem.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent kursu powinien posiadać umiejętności i wiadomości w zakresie:

 • podstaw psychologii
 • kształtowania zachowań twórczych
 • pielęgnacji i zaspokajania potrzeb dziecka
 • sprawowania opieki i wychowywania dziecka w poszczególnych okresach rozwoju
 • rozwoju artystycznego i technicznego dziecka,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • dydaktyk.

Słuchacz po odbyciu kursu powinien:

 • wspierać nauczyciela przedszkolnego w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz czynnościach porządkowych,
 • wspierać nauczyciela przedszkolnego w trakcie zajęć dydaktycznych,
 • pielęgnować i zaspokajać potrzeby dziecka w różnych okresach rozwoju,
 • stymulować rozwój i organizować czas wolny dzieciom,
 • kształtować prawidłowe nawyki, zachowania i cechy osobowościowe,
 • udzielać wsparcia i pomocy w sytuacji kryzysowej,
 • udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia,
 • współpracować z rodzicami i nauczycielami.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Harmonogram zjazdów w Szkole Policealnej w sem. III rok szkolny 2022/2023

                                                                               harmonogram zajec

 

Harmonogram zjazdów

Szkoła Policealna w Bielsku Podlaskim
rok szkolny 2022/2023 (III semestr)

 

24 – 25 września 2022

08 – 09 października 2022

15 - 16 października 2022

05 – 06 listopada 2022

19-20 listopada 2022

26 – 27 listopada 2022

03 – 04 grudnia 2022

17 – 18 grudnia 2022

14 -15 stycznia 2023

 

Zastrzegamy, iż terminy zjazdów mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Wszystkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń

Szkolenia okresowe BHP w bielskim Ośrodku ZDZ

bhpPRACODAWCO !!!  Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy do  bielskiego Ośrodka ZDZ na szkolenie!


W przypadku zebrania się min. grupy 6 osobowej oferujemy szkolenia w zakresie BHP:

-robotnicze (8 godz. zajęć, ważne 3 lata),

-administracyjno-biurowe (8 godz. zajęć, ważne 6 lat),

-kierownicy i pracodawcy (16 godz., 2 dni, ważne 5 lat).

 
Prowadzimy nabór na szkolenia:
 
 •  BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,

 •  BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych,

 • BHP dla kierowników i pracodawców.

  Zadzwoń, zapisz się!


  Najbliższy termin szkolenia dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz na stanowiskach robotniczych:
  - 30.08.2022r. godz. 8.30
  - 08.09.2022r. godz. 8.30

 

Zapewniamy wszelkie zasady reżimu sanitarnego, szkolenia odbywają się w mniejszych grupach w ozonowanych salach.

 
 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:

tel.: (85) 730 24 49     e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl     

 

 

 

Rekrutacja do Szkoły Policealnej 2022/2023

 

slider baner 2022

Do wyboru 3 kierunki :

          ✔technik administracji
          ✔technik BHP
          ✔technik usług kosmetycznych
 
 
więcej informacji w zakładce SZKOŁA >https://bielsk.zdz.bialystok.pl/szkola/rekrutacja.html,
pod numerem ☎ 085 730 24 49,
bądź osobiści📌ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania lekarskie wydaje Szkoła)

  podania przyjmujemy do 12 września 2022r.

Nowe zasady egzaminów kwalifikacyjnych SEP

UWAGA !!!

NOWE zasady uzyskania świadectwa kwalifikacji dla osób zajmujących 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych 

 

download

Od dnia 2 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania świadectwa kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

W tym dniu weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej
się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć: 
(§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ):

1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. (w przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych osób zakresu posiadanych uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z dnia 1 lipca 2022-Dz.U.2022 poz.1392 )

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

  1. opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników (w 2022r. jest to 10% z 3010,00 zł czyli 301,00 zł) , obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MKiŚ.
  2. zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. (przykład treści przelewu/wpłaty: imię i nazwisko , Grupa 2 pkt.: 1,2,10.” )

Kurs obsługi wózków jezdniowych w OKZ w Bielsku Podlaskim

Wozki miniatura

Zapraszamy do bielskiego Ośrodka na kurs!!!

Jeśli szukasz pracy, w której atutem jest posiadanie kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych- zdobądź te uprawnienia w OKZ w Bielsku Podlaskim!!!

Kursy na wózki widłowe zyskują na popularności, ponieważ zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia na stanowisku operatora tych urządzeń. Uprawnienia są ważne 10 lat. Co więcej, pracę można otrzymać nie tylko w kraju, ale również za granicą - zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Przyjdź, zdobądź uprawnienia, a później dobrą pracę!

TERMIN: 4 października 2022r. godz. 8.30
zapraszamy do zapisów!!!

 

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

ILOŚĆ GODZIN: 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem
 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.

 

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

KOSZT KURSU (łącznie z egzaminem przed komisją UDT):

1 050,00 zł /os.- , cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy)
 • wynajem wózka widłowego na zajęcia praktyczne
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (212,34 zł).

ZAPRASZAMY!!!

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Kurs - Księgowość wspomagana komputerem

Kurs - Księgowość wspomagana komputerem!!!!

Planowany termin rozpoczęcia kursu w OKZ Bielsk Podlaski - II połowa maja 2022r.

CEL SZKOLENIA:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo-księgowych poprzez:

ksiegowsc male

- przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych,

- zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego,

- opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

 

 

CZAS TRWANIA I REALIZACJA KURSU:

60 godz. zajęć

Szkolenie jest płatne*,a  koszt uzależniony jest od ilości uczestników.

*Nie dotyczy uczestników zakwalifikowanych do projektów unijnych przez OKZ Bielsk Podlaski

 

UCZESTNICY KURSU:

Uczestnikami kursu mogą być osoby pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości lub dostosować posiadaną wiedzę do wymagań związanych z informatyzacją księgowości.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Księgowość wspomagana komputerem

Planowana liczba godzin zajęć

 

Przedmioty

Teoretyczne

Praktyczne

1

Zasady rachunkowości

1

3

2

Bilans, rachunek zysków i strat, zamknięcie roku

1

6

3

Aktywa trwałe

1

5

4

Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne aktywa

1

3

5

Ewidencja magazynowa materiałów

1

3

6

Wynagrodzenia

1

5

7

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

1

7

8

Rozrachunki i roszczenia

1

5

9

Inwentaryzacja

1

2

10

Ewidencja kosztów i przychodów

1

5

11

Kapitał, fundusze i wynik finansowy

1

2

12

Wybrane zagadnienia systemu podatkowego, podatek VAT

1

2

  

12

48

  

60

CO OFERUJEMY:

 • zajęcia prowadzone zgodnie z programem,
 • profesjonalna i doświadczona kadra (wykładowcy akademiccy, nauczyciele praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym),
 • szereg materiałów dydaktycznych, środków multimedialnych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • księgowania operacji finansowych podmiotów gospodarczych, w tym prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • obliczania i rozliczania wszystkich należnych podatków od osób prawnych i fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków chorobowych i innych,
 • prowadzenia rachuby płac,
 • rozliczania i ewidencjonowania kosztów działalności,
 • prowadzenia rozrachunków z innymi podmiotami,
 • prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej majątku trwałego oraz obrotu magazynowego,
 • prowadzenia koniecznej ewidencji pozabilansowej,
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • wykonywania zadań zawodowych księgowego z wykorzystaniem możliwości, jakie daje oprogramowanie komputera.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: