Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Rekrutacja do Szkoły Policealnej 2024/2025

 

coverphoto szkola policealna baner 2024 2025

Do wyboru 3 kierunki :

          ✔technik administracji
          ✔technik BHP
          ✔technik usług kosmetycznych
 
 
więcej informacji w zakładce SZKOŁA >https://bielsk.zdz.bialystok.pl/szkola/rekrutacja.html,
pod numerem ☎ 085 730 24 49,
bądź osobiści📌ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania lekarskie wydaje Szkoła)

  podania przyjmujemy do 6września 2024r.

Weryfikacja uprawnień spawalniczych 29 czerwca 2024r.

Spawanie miniaturaKończy Ci się termin ważności uprawnień spawalniczych? Zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin przedłużający lub odnawiający uprawnienia spawalnicze w następujących metodach:

 • MAG - 135,
 • MIG - 131,
 • TIG - 141.

Dokładny termin egzaminu weryfikacyjnego: 29 czerwiec 2024r. godz. 10.00

Celem jest przedłużenie lub odnowienie ważności uprawnień spawalniczch.

Warunki przyjęcia: uczestnikami mogą być osoby, które zamierzają przedłużyć lub odnowić ważność uprawnień spawalniczych.

Egzamin obejmuje: wykonywanie złączy egzaminacyjnych zgodnie z posiadanymi przez osobę egzaminowaną uprawnieniami.

W dniu egzaminu należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • posiadany certyfikat i książkę spawacza,
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin (dotyczy osób indywidualnych), natomiast dla osób kierowanych przez firmę - dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury.

Koszt egzaminu: 350,00 zł za każdą metodę

Po zadaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • wpis do certyfikatu - Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
 • wpis do Książki Spawacza.

Wykonywanie złączy egzaminacyjnych odbywa się na odpowiednio wyposażonych stanowiskach spawalniczych w bielskim Ośrodku ZDZ, ul. Kryniczna 22. Więcej o pracowni spawalniczej możesz przeczytać TUTAJ

Weryfikacja uprawnień energetycznych (wszystkich 3 grupy) w zakresie E i D

 WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH SEPZapraszamy

do bielskiego Ośrodka ZDZ
na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne

 w zakresie:

eksploatacji (E) i dozoru (D)
Grupy 1, 2, 3

 

 

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe


data egzaminu: 29 stycznia 2024r. godz. 16.00   

 

 
 trwa przyjmowanie wniosków

 UWAGA!!!

W dniu 2 lipca 2022r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej
się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć: 
(§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ):

1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. (w przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych osób zakresu posiadanych uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z dnia 1 lipca 2022-Dz.U.2022 poz.1392 ) ------> Zaświadczenie_pracodawcy.pdf <-------

 2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

  1. opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników (w 2023r. jest to 10% z 4240,00 zł czyli 424,00 zł) , obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MKiŚ.
  2. zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. (przykład treści przelewu/wpłaty: imię i nazwisko , Grupa 2 pkt.: 1,2,10.” )

 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty:   
705 02 02 Egzamin E - Imię i nazwisko

Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

   Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Kurs kroju i szycia

kroju i szycia miniaturaMasz w domu maszynę do szycia?

Jeśli na razie służy Ci tylko jako element wystroju wnętrza, a chcesz zrealizować wreszcie swoje krawieckie pomysły i fantazje to zapraszamy na warsztaty kroju i szycia. Stworzyliśmy  w bielskim Ośrodku niepowtarzalną okazję, aby nauczyć się własnoręcznie projektować i tworzyć odzież dla siebie i całej rodziny lub też stworzyć niepowtarzalne elementy dekoracyjne do domu…

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:

Wymagana liczba uczestników: min. 5 osób

Liczba godzin:  43 (wyłącznie zajęcia praktyczne)

Sposób organizacji szkolenia:

 • zajęcia będą prowadzone w weekendy lub w  tygodniu godzinach popołudniowych - w zależności od dyspozycyjności grupy.
 • szczegółowy grafik spotkań (częstotliwość i godziny zajęć zostaną ustalone po zebraniu się grupy)

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe techniki szycia - stosowane w odzieży damskiej;
 • Konstrukcja i modelowanie bluzki damskiej, spódnicy i sukienki, przenoszenie zaszewek, wykonanie cięć, opisanie i wykonanie szablonu;
 • Anatomia figury kobiecej, pomiary antropometryczne i krawieckie;
 • Wykonywanie tekstylnych elementów ozdobnych do domu (według pomysłów uczestniczek)

    Zapraszamy z własną maszyną do szycia i zapewniamy:

 • merytoryczną i doświadczoną prowadzącą
 • materiały do ćwiczeń
 • przerwę kawową

Koszt szkolenia: 950,00 zł/osobę

Każdy kurs kończy się wydaniem zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. poz. 186).

Kadry i płace - trwa nabór

administracja2 miniaturaZapraszamy do OKZ w Bielsku Podlaskim na kurs:

 KADRY I PŁACE

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Termin rozpoczęcia kursu: zależy od zebrania się grupy min. 5 osobowej

 

 

 

Cel szkolenia:

przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac.

Ilość godzin: 60

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Prawo pracy
 • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
 • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
 • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
 • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
 • Obliczanie podatków
 • Obliczanie wynagrodzeń, podatki i składki
 • Obsługa programu komputerowego Płatnik

Koszt szkolenia: 1100,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe.
Zapewniamy serwis kawowy.

Harmonogram kursu: dodamy po utworzeniu grupy kursowej

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kadry i płace” zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

ELEKTRYK DO 1kV

 

elektryk do 1 kV

ZAPRASZAMY!!!

Na kurs: "Elektryka do 1 kV" 11.10.2023r.  

 

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV".

Zajęcia rozpoczną sie od godz. 8.30 

 

Egzamin przed komisją energetyczną dla grupy I, II i III odbędzie się 12 października 2023r. o godz. 15.00

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.