Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

                                              OPERATOR_WÓZKÓW_JECDNIOWYCH.jpg

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim zaprasza na kurs:

OTERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

                    

       Kategorie uprawnień po naszych szkoleniach
(zgodnie z wytycznymi UDT): 
                               

  Obecnie wyróżniamy tylko dwie kategorie:

 1. „wyższą”  MODUŁ D – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – która uprawnia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  I WJO

 2. „niższą” MODUŁ Cwózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – obejmuje ona wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, czyli takie urządzenia które dawniej znajdowały się w dawnych kategoriach II WJO (np. wózki czołowe, podestowe, boczne) i III WJO (np. wózki prowadzone).

 II WJO

III WJO

 

 

 

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.
 

Grupa docelowa

Na kurs może być przyjęty kandydat, który:
 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • posiada zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Opis realizacji

Kurs  w części teoretycznej będzie realizowany w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku
przy ul. Krynicznej 22, 17-100 Bielsk Podlaski.

Kurs w części praktycznej będzie realizowany w podziale na grupy i ograniczony do takiej liczby słuchaczy, która zapewnia realizację zajęć przy zachowaniu określonych prawnie  zapewniających bezpieczeństwo słuchaczom kursu.

Zakres tematyczny

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.
Instruktor jazdy praktycznej: wieloletnie doświadczenie dotyczące zrówno obsługi, jak i konserwacji wózków, wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Materiały szkoleniowe

Podręcznik, materiały drukowane, zeszyt i długopis.

Termin

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.
Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 8 osób.

Harmonogram

MODUŁ D                                                               MODUŁ C
Liczba godzin zajęć- 39                                       Liczba godzin zajęć- 35
Zajęcia teoretyczne: 25                                          Zajęcia teoretyczne: 25 
Zajęcia praktyczne: 10                                           Zajęcia praktyczne: 10
 
Zajęcia teoretyczne do zrealizowania w 4-ech spotkaniach (sesjach)  3 dni po 6 godzin i 1dzień - 7 godzin dydaktycznych (45-minutowe).

Cena

Koszt kursu:  moduł D - 1 250,00 zł/osobę

                      moduł C - 1 150,00 zł/osobę (w tym koszt egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego: 237,98 zł/osobę)

Dodatkowy koszt (opcjonalnie): 349,00 zł/wniosek- dotyczy osób ubiegających się o nadanie uprawnień na bezpieczną wymianę butli w wózkach zasilanych gazem- egzamin przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną (Grupa uprawnień- III)

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Kontakt do opiekuna szkolenia

tel. (85) 730 24 49, bielsk@zdz.bialystok.pl