Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kadry i płace- trwa nabór

administracja2 miniaturaZapraszamy do OKZ w Bielsku Podlaskim na kurs:

 KADRY I PŁACE

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Termin rozpoczęcia kursu: 3 października 2022r.

 

 

Cel szkolenia:

przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac.

Ilość godzin: 66

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Prawo pracy
  • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
  • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
  • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
  • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
  • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
  • Obliczanie podatków
  • Obliczanie wynagrodzeń, podatki i składki
  • Obsługa programu komputerowego Płatnik

Koszt szkolenia: 900,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe.
Zapewniamy serwis kawowy.

Harmonogram kursu:

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kadry i płace” zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: