Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Dla słuchaczy

 

SZCZEGÓŁOWE PLANY ZAJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W SZKOLE POLICEALNEJ W BIELSKU PODLASKIM

 

TECHNIK ADMINISTRACJI 

 

 plan zajec

 

 

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek