Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Komisje kwalifikacyjne

ENERGETYCZNA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.,  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy. wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu. rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. Aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Adres Komisji:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1

Egzaminy przeprowadzane są we wszystkich Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ.
Na życzenie klienta, przy większej ilości osób egzaminowanych, możliwe jest przeprowadzenie egzaminów w siedzibie Firmy zlecającej.

Informujemy, że świadectwa kwalifikacyjne wydawane w terminie od 21 czerwca 2003r. do 3 maja 2005r. jako uprawniania bezterminowe, zachowują ważność do dnia 3 maja 2010r., zgodnie z artykułem 16 (Dz. U. Nr 62 poz.552) z dnia 4 marca 2005r.

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

GrupyDozórEksploatacja
Grupa Irtfdozór_gr_1_nowe_2021.rtfeksploatacja_gr_1_NOWE_2021.rtf
Grupa IIdocDozórdocEksploatacja
Grupa IIdocDozórdocEksploatacja

 

KOMISJA SPAWALNICZA

 

Komisja spawalnicza przy ZDZ Białystok nadaje kwalifikacje spawalnicze zgodne z normą PN-EN-287-1 i PN-EN ISO 9606 w metodach spawania 111, 131, 135, 141 i 311 oraz dokonuje weryfikacji uprawnień spawalniczych dla osób, którym wygasa termin ważności. Egzaminy kwalifikacyjne i weryfikacyjne nadawane są przez egzaminatorów posiadających licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (W-07/IS-17) i pod merytorycznym nadzorem Instytutu. Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu spawacza jest dwujęzyczne świadectwo egzaminu spawacza w wersji polsko-angielskiej lub polsko-niemieckiej i wpis do Książki Spawacza.

Informacje, zapisy i obsługa administracyjna:

Ośrodek ZDZ w BiałymstokuOśrodek ZDZ w Bielsku PodlaskimOśrodek ZDZ w Gołdapi

ul. Sienkiewicza 77
15-003 Białystok
tel. (85) 675-25-17; (85) 675-25-17

email: bialystok@zdz.bialystok.pl

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

tel: (85) 730-24-49

email: bielsk@zdz.bialystok.pl

ul. Mazurska 25
19-500 Gołdap
tel: (87) 615-11-57

email: goldap@zdz.bialystok.pl

Miejsce egzaminu

Spawalnia
Ośrodka ZDZ w Białymstoku

Spawalnia

Ośrodka ZDZ w Bielsku Podlaskim

Spawalnia
Ośrodka ZDZ w Gołdapi
15-453 Białystok
ul. Nowy Świat 1
tel. (85) 742-24-81

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

tel. (85) 730-24-49

ul. Mazurska 25
19-500 Gołdap
tel: (87) 615-11-57

Szkolenia

Osoby, które nie posiadają żadnych uprawnień spawalniczych podlegają szkoleniu w metodzie lub w metodach, na które ubiegają się o uprawnienia. Szkolenie teoretyczne i praktyczne realizowane jest w oparciu o programy pozytywnie zaopiniowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

 

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek