Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Weryfikacja uprawnień energetycznych (wszystkich trzech grup) w zakresie E i D

weryfikacja E i D

Sprawdź, czy masz aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń? Zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 

data egzaminu: 3 marca 2022r. godz. 16.15

             -> istnieje możliwość uczestnictwa w 2 godz. seminarium przed egzaminem

 

 

W związku z epidemiąkoronawirusa należy przestrzegać zasad wprowadzonego reżimu sanitarnego: 

- przy wejściu dostępny jest środek dezynfekcyjny- użycie: OBOWIĄZKOWE,

- każda osoba wchodząca powinna mieć na twarzy maseczkę osłaniającą nos i usta,

- w dniu egzaminu w bezpośrednim sąsiedztwie sali egzaminacyjnej nie może znajdować się więcej niż 6 osób,

- pozostałe oczekujące osoby powinny w bezpiecznej odległości od siebie (2 m) pozostawać na zewnątrz budynku.

 

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W bielskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 
 trwa przyjmowanie wniosków

 

 Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

  • wypełniony wniosek
  • dowód wniesionej opłaty* (koszt: 301,00 zł/wniosek)
  • dowód osobisty
  • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: Egzamin E  705 02 02.

Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

   Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: