Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Kontakt

Zarząd i administracja

BUdynek

15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1

tel. centr.: 85 742-57-50, 85 742-56-11
Sekretariat: tel. 85 742-42-06, fax 85 742-36-51

e-mail: zdz@zdz.bialystok.pl

 

Mapa dojazdu