Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Baza Szkoleniowa

Budynek ZDZOśrodek Kształcenia Zawodowego i Szkoła Policealna dla Dorosłych mieszczą się w centrum Bielska Podlaskiego, przy ul. Krynicznej 22. Obiekt będący własnością Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku to budynek o powierzchni ponad 800 m2. W nowoczesnym, przystosowanym do potrzeb dydaktycznych budynku, znajdują się:

  • klimatyzowana sala konferencyjna,
  • 4 sale wykładowe,
  • pracownia komputerowa,
  • pracownia gastronomiczna,
  • 2 pracownie zawodowe wraz z szatniami oraz pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
  • pomieszczenia administracyjno-biurowe,
  • pokój nauczycielski,
  • pomieszczenia sanitarne i gospodarcze oraz szatnia.

Budynek posiada wysoki standard użytkowania, zgody z obowiązującymi wymogami i przepisami z zakresu bhp i ppoż. Nasz obiekt łączy walory funkcjonalności z wysoką estetyką wnętrz. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny (projektory multimedialne, laptopy i ekrany projekcyjne) oraz funkcjonalne, ergonomiczne umeblowanie posiadające stosowne certyfikaty - na znak zgodności z normami.

Galeria

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek