Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

kurs Obsługa suwnic

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim zaprasza na kurs:

 OBSŁUGA SUWNIC

suwnica miniatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskania uprawnienia w zakresie obsługi suwnic.

 

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • ma ukończone 18 lat;
 • posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku suwnicy;
 • zamierza podjąć pracę obsługującego suwnicę;
 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Opis realizacji

Kurs  w części teoretycznej będzie realizowany w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku, ul. Kryniczna 22,              17-100 Bielsk Podlaski.

Kurs w części praktycznej będzie realizowany w podziale na grupy i ograniczony do takiej liczby słuchaczy, która zapewnia realizację zajęć przy zachowaniu określonych prawnie zapewniających bezpieczeństwo słuchaczom kursu.

Zakres tematyczny

 • wiadomości o dozorze technicznym;
 • ogólne wiadomości o dźwignicach;
 • maszynoznawstwo specjalistyczne;
 • eksploatacja;
 • wiadomości z zakresu bhp;
 • praktyczna nauka obsługi suwnicy.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.
Instruktor jazdy praktycznej: wieloletnie doświadczenie dotyczące zrówno obsługi, jak i konserwacji suwnic.
 

Materiały szkoleniowe

Materiały drukowane, zeszyt i długopis.

Termin

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.
Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 8 osób.
 

Harmonogram

 
Liczba godzin zajęć- 32
Zajęcia teoretyczne: 24
Zajęcia praktyczne: 8
Zajęcia teoretyczne do zrealizowania w 4-ech spotkaniach (sesjach) po 6 godzin dydaktycznych (45-minutowe)
 

Cena

 

Koszt kursu: 1000,00 zł/osobę (w tym koszt egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego: 193,78 zł/osobę)

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kontakt do opiekuna szkolenia

Agnieszka Czarzbon-Peplińska, tel. (85) 730 24 49, bielsk@zdz.bialystok.pl