Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Dla słuchaczy

SZCZEGÓŁOWE PLANY ZAJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BIELSKU PODLASKIM

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

technik USŁUG KOSMETYCZNYCH semestr III   pobierz plan zajęć

 

OPIEKUN MEDYCZNY semestr I  pobierz plan zajęć

 

Technik administracji semestr III  pobierz plan zajęć

 

Technik RACHUNKOWOŚCI semestr I  pobierz plan zajęć

 

Ważna informacja:
Przydział sal w poszczególnych dniach zjazdów będzie dostępny na tablicy ogłoszeń.

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek