Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenia okresowe BHP w maju i czerwcu w bielskim Ośrodku ZDZ

bhpPRACODAWCO !!!  Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy w maju i czerwcu do  bielskiego Ośrodka ZDZ na szkolenie:

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych: (szkolenie jednodniowe, 8 godz. dydaktycznych):

 15 maja 2019 r. (środa), w godz.: 8.30-15.00

 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), w godz.: 8.30-15.00

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych: (szkolenie jednodniowe, 8 godz. dydaktycznych):

 21 maja 2019 r. (wtorek), w godz.: 8.30-15.00

   Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

tel.: (85) 730 24 49

 

 

 

Przedświąteczny "egzamin" naszych kosmetyczek

01Z wielką przyjemnością i radością przedświąteczną zamieszczamy kilka zdjęć z wizyty słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach ćwiczeń praktycznych nasze słuchaczki z kierunku Technik Usług Kosmetycznych  Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim wykonały hennę, makijaż i manicure :-) W miłej atmosferze, przy kawce i ploteczkach była okazja poćwiczyć, a z naszych obserwacji wynikło, że obie strony na tym spotkaniu bardzo skorzystały :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020304050708091011121314

Zapraszamy osoby do 30 r. ż. do bezpłatnego udziału w projekcie

Bielski Ośrodek ZDZ realizuje projekt:

„Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJE O PROJEKCIE pobierz

REGULAMIN PROJEKTU pobierz

Info na stronę power

Weryfikacja uprawnień spawalniczych w kwietniu 2019 r.

Spawanie miniaturaKończy Ci się termin ważności uprawnień spawalniczych? Zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin przedłużający lub odnawiający uprawnienia spawalnicze w następujących metodach:

 • MAG - 135,
 • MIG - 131,
 • TIG - 141.

Dokładny termin egzaminu weryfikacyjnego: do ustalenia

Celem jest przedłużenie lub odnowienie ważności uprawnień spawalniczch.

Warunki przyjęcia: uczestnikami mogą być osoby, które zamierzają przedłużyć lub odnowić ważność uprawnień spawalniczych.

Egzamin obejmuje: wykonywanie złączy egzaminacyjnych zgodnie z posiadanymi przez osobę egzaminowaną uprawnieniami.

W dniu egzaminu należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • posiadany certyfikat i książkę spawacza,
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin (dotyczy osób indywidualnych), natomiast dla osób kierowanych przez firmę- dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury.

Koszt egzaminu: 250,00 zł za każdą metodę

Po zadaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • wpis do certyfikatu - Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
 • wpis do Książki Spawacza.

Wykonywanie złączy egzaminacyjnych odbywa się na odpowiednio wyposażonych stanowiskach spawalniczych w bielskim Ośrodku ZDZ, ul. Kryniczna 22. Więcej o pracowni spawalniczej możesz przeczytać TUTAJ

Weryfikacja uprawnień w zakresie E i D

weryfikacja E i D

Sprawdź, czy masz aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń? Zapraszamy w kwietniu do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 
 DATA EGZAMINU:   12 kwietnia 2019 R.  (piątek) godz. 16.15

 

 

 

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W bielskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód wniesionej opłaty (koszt: 225,00 zł/wniosek)*
 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: Egzamin E  705 02 02. Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

 

 

  Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Szkolenie dla osób sprzedających środki ochrony roślin

srodki ochrony roslin

Zapraszamy w lutym na:

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego
środków ochrony roślin

 

szkolenie podstawowe (24 godz.)

termin: 20.02.2019 r.- 28.02.2019 r.Sprzedajesz środki ochrony roślin? Sprawdź czy Twoi pracownicy posiadają aktualne uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 poz. 455), osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy są zobowiązane ukończyć szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

CEL: Absolwenci kursu po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i doradzania w zakresie środków ochrony roślin.

Szczegółowy harmonogram:

- 20.02  14.00-18.30

- 25.02  14.00-18.30

- 27.02  14.00-18.30

- 28.02  14.00-18.30

Miejsce realizacji: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim, ul. Kryniczna 22

Koszt szkolenia: 400,00 zł brutto/osobę

Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej

Wozki miniatura

Zapraszamy do bielskiego Ośrodka na kurs!!!

Jeśli chcesz zdążyć jeszcze przed zimą i zdobyć uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych zgłoś się niezwłocznie do Ośrodka ZDZ w Bielsku Podlaskim. Kursy na wózki widłowe zyskują na popularności, ponieważ zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia na stanowisku operatora tych urządzeń. Uprawnienia są ważne bezterminowo. Co więcej, pracę można otrzymać nie tylko w kraju, ale również za granicą - zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Przyjdź, zdobądź uprawnienia, a później dobrą pracę!

TERMIN: do ustalenia po zebraniu się grupy m.in.: 8 osób

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.
Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.
KOszt kursu (łącznie z egzaminem przed komisją udt:

800,00 zł /os.- , cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (171,94 zł).

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY: