Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenia okresowe BHP we wrześniu i październiku w bielskim Ośrodku ZDZ

bhpPRACODAWCO !!!  Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy we wrześniu i październiku do  bielskiego Ośrodka ZDZ na szkolenie:

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami: (szkolenie dwudniowe, 16 godz. dydaktycznych):

27  i 28 września 2018 r. (czwartek i piątek), w godz.: 8.30-15.00

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (szkolenie jednodniowe, 8 godz. dydaktycznych):

10 października 2018 r. (środa), w godz.: 8.30-15.00

 

  Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

tel.: (85) 730 24 49

 

 

 

INFORMACJA dla nowych słuchaczy Szkoły Policealnej

uwagaZapraszamy wszystkich nowych słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych na konferencję instruktażową, która odbędzie się w budynku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej 22 dnia 17 września o godz. 16.00 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

Praca w Szkole Policealnej dla Dorosłych

praca miniaturaOśrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim poszukuje kandydatów na stanowisko Nauczyciela w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim na kierunkach:

 • Technik Usług Kosmetycznych (przedmiot: Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce),
 • Opiekun medyczny (przedmioty: Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego
 • uprawnień pedagogicznych
 • doświadczenia w pracy zawodowej

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: bielsk@zdz.bialystok.pl

Specjalista ds. kadr i płac

administracja2 miniaturaBielski Ośrodek ZDZ ogłasza nabór na kurs: SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

 

 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Harmonogram szkolenia: do ustalenia (system weekendowy bądź popołudnia w dni powszednie)

Cel szkolenia: przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac

Ilość godzin: 60

Planowany termin rozpoczecia kursu: lpo zebraniu się grupy 8 osób

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Prawo pracy
 • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
 • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
 • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
 • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
 • Obliczanie podatków
 • Obliczanie wynagrodzeń, podatki, składki
 • Obsługa programu „Płatnik” i programu „Rewizor” (moduł „Kadry i płace”)

Koszt szkolenia: 750,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe zakupione oraz drukowane.
W czasie przerw zostanie zapewniony serwis kawowy.

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Specjalista ds. kadr i płac” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Bony na szkolenie- dofinansowanie do 88% wartości całego kursu!

bony miniaturaPowiat bielski realizuje projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .
 
W ramach ww. projektu realizowane będą Bony szkoleniowe do wysokości:
 • maksymalnie 9 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tysięcy złotych dofinansowania), do wyboru spośród:
1. szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
2. szkolenia i kursy w zakresie języków obcych
 • maksymalnie 15 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kursy do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania) do wykorzystania na:
1. kwalifikacyjne kursy zawodowe
2. kursy umiejętności zawodowych
 

Maksymalne dofinansowanie do 88% wartości kształcenia!

 1. Dla kogo takie szkolenia?

Skorzystać ze szkoleń mogą wszyscy chętni bez względu na status na rynku pracy (pracujący i bezrobotni). Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca powiat bielski. Szczegółowe informacje na stronie:

https://bonynaszkolenie.pl/

2. Gdzie znaleźć interesujące mnie szkolenie?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oferuje w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) szeroki wachlarz szkoleń językowych, informatycznych oraz kursów umiejętności zawodowych, które mogą być dofinansowane ze środków projektu.

 3. Jak wyszukać szkolenia oferowane w BUR przez bielski Ośrodek ZDZ:

wejdź na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 1. Odszukaj zakładkę: Wyszukaj szkolenie lub doradztwo
 2. Następnie: Wyszukiwanie zaawansowane i w rubryce miejscowość: wpisujemy Bielsk Podlaski

4. Jak skorzystać z dofinansowanych szkoleń zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych?

Aby skorzystać z dofinansowanych szkoleń należy zgłosić się do doradców kariery w Subregionalnym Biurze Obsługi w Bielsku Podlaskim mieszczącym się przy ul. Widowskiej 1 (pokój 1.10 i 1.11)- budynek po byłym Zespole Szkół nr 3 w Bielsku Podlaskim, tel. 85 833 10 92, 85 833 40 09. czynne w godzinach: 7.30-15.30 i tam wypełnić odpowiednie dokumenty, tj.: m.in. formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, etc.

Najważniejsze informacje dla mieszkańców naszego powiatu zainteresowanych szkoleniami

znajdziesz na stronie:

 http://www.powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/nabor-na-szkolenia-zawodowe-i-kursy-dla-mieszkancow.html

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

pierwsza pomoc miniatura

Bielski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs:

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Stłuczenie, złamanie, porażenie prądem, zatrzymanie akcji serca... Mimo że nikt nie przewiduje, że może go spotkać taka sytuacja, w życiu różnie bywa. Dlatego zasady udzielania pierwszej pomocy dla nikogo nie powinny być obce. Ponadto Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) nakładają na pracodawców obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (§ 44 ust.1  pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

TERMIN SZKOLENIA: do ustalenia (po zebraniu się min. 8 osób)

ILOŚĆ GODZIN: 8 (godz. dydaktycznych)

CELEM SZKOLENIA JEST przygotowanie pracowników (organizatorów i uczestników systemu pierwszej pomocy) do organizowania, utrzymywania i uczestniczenia w sprawnym systemie pierwszej pomocy w zakładzie pracy

W PROGRAMIE:

 • Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
 • Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

KOSZT KURSU: 120,00 zł/osobę

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

palacz kotlow miniaturaPoszukujesz pracy? Sezon grzewczy za pasem.... Jeśli chciałbyś zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych zapisz się na szkolenie organizowane przez bielski Ośrodek ZDZ.

Szkolenie (tylko na paliwa stałe)   trwa 24 godziny dydaktyczne (20 godzin teorii oraz 4 godz. zajęć praktycznych)

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

PIERWSZE ZAJĘCIA: 20 sierpnia 2018 r.

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:

20.08 poniedziałek w godz. 15.15-19.10 (5 godzin dydaktycznych -teoria)

21.08 wtorek w godz. 15.15-19.10 (5 godzin dydaktycznych-teoria)

27.08 poniedziałek w godz. 15.15-19.10 (5 godzin dydaktycznych-teoria)

28.08 wtorek w godz. 15.15-19.10 (5 godzin dydaktycznych-teoria)

03.09 poniedziałek w godz. 15.15-18.15 (4 godziny dydaktyczne -praktyka)

Koszt kursu: 350,00 zł/osobę

Koszt egzaminu weryfikującego uprawnienia: 210,00 zł/wniosek

TERMIN EGZAMINU: 4 września, GODZ. 16.00, miejsce egzaminu: bielski Ośrodek ZDZ, ul. Kryniczna 22

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

 

Informacje szczegółowe o egzaminie dla osób, które ukończyły szkolenie, jak również dla osób, które uaktualniają uprawnienia: kliknij tutaj

 

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Weryfikacja uprawnień w zakresie E i D

weryfikacja E i D

Sprawdź, czy masz aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń? Zapraszamy we wrześniu do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 
 DATA EGZAMINU:   4 września 2018 R.  (wtorek) godz. 16.00

 

 

 

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W bielskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód wniesionej opłaty (koszt: 210,00 zł/wniosek)*
 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: Egzamin E  705 02 02. Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

 

 

  Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Zapraszamy od września do Szkoły Policealnej

MINIATURA policealnaZapraszamy od września do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem ciekawego zawodu. W naszych murach kształcimy w następujących zawodach:

 • technik administracji (4 semestry)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)
 • technik usług kosmetycznych (4 semestry)
 • technik rachunkowości (4 semestry)
 • opiekun medyczny (2 semestry)

Nasza szkoła istnieje dopiero cztery lata, a już mamy kilkudziesięciu absolwentów. Możemy pochwalić się wspaniałymi warunkami do nauki, mamy przestronne, jasne sale wykładowe oraz pracownie wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodów. Mamy również starannie dobraną kadrę -są to  nauczyciele z wieloletnim stażem, przygotowani zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Jeżeli chcesz "na własne oczy" zobaczyć co oferujemy- obejrzyj galerię zdjęć, a jeśli jesteś zainteresowany nauką u nas:

PRZYJDŹ

ZŁÓŻ PODANIE    (sekretariat szkoły: I piętro, pokój nr 14)

I ZOSTAŃ NASZYM SŁUCHACZEM !

Więcej informacji o kierunkach kształcenia: tutaj

Dokumenty rekrutacyjne:

podanie pobierz tutaj

świadectwo ukończenia szkoły średniej

3 podpisane zdjęcia

orzeczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły – badanie BEZPŁATNE)

View the embedded image gallery online at:
http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci.html#sigProId8711180c66