Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szerokie Horyzonty - nowy projekt ZDZ - rekrutacja trwa

horyzonty miniaturaOśrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim prowadzi rekrutację do projektu:

 „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa

na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”.

 Wyjedź na staż do Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 Kto może być uczestnikiem projektu?

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (podregion ełcki)
 • łącznie spełniają trzy warunki, czyli: nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). 

             UWAGA!!! Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.

 • są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż do podjęcia pracy lub chcą wrócić do systemu edukacji.
          UWAGA!!! Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą otrzymać osoby z terenów wiejskich oraz osoby z wykształceniem:
           niepełnym   podstawowym,   podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • 2 - miesięczny staż zawodowy w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
 • kurs językowy przed wyjazdem i w trakcie trwania wyjazdu
 • indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
 • wsparcie i opiekę mentora/opiekunów
 • udział w warsztatach i coaching indywidualny
 • organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, udział w zajęciach kulturowych - zwiedzanie
 • stypendia szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE 

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

kurs pedagogicznyBielski Ośrodek ZDZ przyjmuje zgłoszenia na:

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia. Zagadnienia zostaną wyłożone w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych wykładowców.

Wymóg powyższy wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć dydaktycznych oraz 10 godzin praktyki metodycznej. W ramach kursu realizowane będą następujące przedmioty:

 •     metodyka, w tym metodyka nauczania bhp
 •     praktyka metodyczna
 •     wybrane zagadnienia z pedagogiki
 •     zagadnienia psychologii i psychologii pracy

Korzyści z ukończenia kursu:

Uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych, jak również do przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki uczestnictwa:

Wykształcenie minimum średnie, średnie wykształcenie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle.

Koszt kursu: 750,00 zł. Kurs zostanie uruchomiony prze zebraniu się minimum 8-osobowej grupy.

Harmonogram zajęć zostanie dopasowanych do możliwości uczestników kursu.

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Manicure hybrydowy

Hybrydy kosmetyczkiW ubiegły piątek 8 kwietnia br. chętne słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych  uczestniczyły w kursie zorganizowanym przez bielską Szkołę Policealną ZDZ pn.

Manicure hybrydowy

W czasie zajęć uczestniczki mogły dowiedzieć się m. in. co to jest manicure hybrydowy, czego potrzebujemy aby go profesjonalnie wykonać oraz jakie są wskazania i przeciwskazania do wykonania takiego zabiegu. Finalnie uczestniczki wykonywały manicure hybrydowy. Efekty ich pracy można podziwiać poniżej.

Bielski ZDZ na Targach Edukacyjno - Zawodowych

Targi OHP 2016W dniu 6 kwietnia 2016 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim zorganizowało Targi Edukacyjno - Zawodowe pod hasłem "Młodzieżowe Priorytety - Zawodowa Edukacja". Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Bielski.

Przedstawiciele bielskiego Ośrodka i Szkół ZDZ  zaprezentowali na targach naszą ofertę edukacyjną. Stoisko ZDZ odwiedzili potencjalni słuchacze szkoły policealnej. Osoby planujące zdobycie nowych umiejętności, uprawnień, kwalifikacji w ramach realizowanych przez ZDZ kursów również znalazły w naszej ofercie coś dla siebie.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i zapraszamy do siedziby ZDZ przy ulicy Krynicznej 22.

Zapoznaj się z artukułem dotyczącym powyższego wydarzenia, zamieszczonym na stronie OHP.

Próbny egzamin zawodowy - technik usług kosmetycznych

egzamin probnyUWAGA!!! Słuchaczki kierunku technik usług kometycznych

Organizujemy w naszej szkole próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych, kwalifikacja A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. Egzamin państwowy już w czerwcu br.

Część pisemna: 7 maja 2016 r., godz. 10.00 (test pisemny jednokrotnego wyboru)

Część praktyczna: 8 maja 2016 r.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

 

TRWA rekrutacja do GIMNAZJUM

baner gimnazjum malyDrodzy Rodzice!

Jeśli Wasze dziecko kończy właśnie szkołę podstawową stoicie przed wyborem szkoły gimnazjalnej. Praktyka pokazuje, że gimnazjum jest najtrudniejszym etapem w edukacji szkolnej, to w tym okresie młody człowiek może zrobić krok naprzód - w dorosłość, bądź krok wstecz - tracąc swoją sznsę.

Młody gimnazjalista jest w szczególnym momencie - poszukuje własnej drogi, przynależności, oczekuje zainteresowania i życzliwości. Jednak w większości przypadków młodzież gimnazjalna jest jeszcze niestabilna emocjonalnie. Młodzi ludzie dobrze czują się w niewielkiej grupie równieśniczej, gdzie mogą podkreślić swoją wyjątkowość. Duże grupy osób mogą hamować indywidualność gimnazjalisty, wymuszać zachowania negatywne czy wreszcie zagrażać bezpieczeństwu. Małe grono wychowanków pozwala na lepszą kontrolę oraz szybszą reakcję w przypadku zaistnienia negatywnych postaw i zachowań.

W związku z powyższym Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku utworzył w Bielsku Podlaskim bezpłatne NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM, przyjazne uczniom i ich rodzicom. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.

R E K R U T A C J A  trwa do 28 czerwca 2016 r. Zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do odwiedzenia nas od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00. Odpowiemy na każde nurtujące Was pytanie.

Więcej informacji o szkole oraz wniosek o przyjęcie do gimnazjum znajdziesz pod adresem www.gimnazjum-zdz.pl/bielsk

Zmiana planu zajęć

Zmiana plan zajecUWAGA!!! Słuchaczki II semestru kierunku technik usług kosmetycznych.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym w dniu 17 kwietnia br. zostały przeniesione z godziny 13.00 na godzinę 8.00.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Policealnej w Bielsku Podlaskim

00129 stycznia 2016 r. mury naszej szkoły były świadkami pierwszego w historii Szkoły Policealnej zakończenia roku szkolnego.

Kierunek Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ukończyło 18 osób, a trzy spośród nich zostały w szczególny sposób wyróżnione przez Panią Dyrektor listem gratulacyjnym z podziękowaniami za zaangażowanie w życie społeczności szkolnej oraz za wysokie wyniki w nauce.

Życzymy wszystkim tego, aby wiedza zdobyta w naszej szkole przydała się w życiu zawodowym, a nowe umiejętności zostały docenione przez obecnych i przyszłych pracodawców.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

Profesjonalna asystentka Prezesa Zarządu

asystentWiele osób uważa, że stanowisko asystentki nie wymaga specjalnego przygotowania, bo kawę umie parzyć każdy. Jakże błędne myślenie. Nie wszyscy mają predyspozycje i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji asystenta przełożonego. Jaka powinna być prawa ręka szefa?

Parzy kawę, kseruje dokumenty i pilnuje, żeby szefowi nikt nie przeszkadzał - niestety taki stereotyp na temat pracy asystentek nadal istnieje. Rzeczywistość jednak jest inna. Praca asystentki wcale nie jest łatwa i wymaga odpowiednich kompetencji. Donald Trump powiedział: „Jeśli chcesz zrobić dobry biznes, najpierw zatrudnij dobrą asystentkę". Coś w tym jest, ponieważ asystentka to prawa ręka szefa, która czuwa nie tylko nad swoją pracą, ale także nad obowiązkami szefa.

CZYTAJ WIĘCEJ

Język francuski - komunikacja na co dzień (kurs dla początkujących)

flaga francjiFrancuski to język romański, wywodzący się z łaciny, używany we Francji, jak również w wielu innych krajach Europy, Afryki oraz w częściowo w Kanadzie. Posługuje się nim na co dzień ponad 90 milionów ludzi, a w 29 krajach uznano go za język urzędowy. Jest również oficjalnym językiem wszystkich agencji ONZ oraz wielu organizacji międzynarodowych.
Zaraz po angielskim, to język drugiego wyboru na kursach językowych. Dlaczego nie mieliby nim poslugiwać się Bielszczanie?

Bielski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na kurs języka francuskiego w zakresie komunikacji na co dzień 

Swoją ofertę kierujemy zarówno do dzieci w wieku szkolnym, młodzieży jak i dorosłych.

CZYTAJ WIĘCEJ