Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Excel dla średniozaawansowanych

excel srednioozaawansowany miniaturaZapraszamy osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu Excela na 20-godzinne szkolenie w bielskim Ośrodku ZDZ pn."Excel dla średniozaawansowanych". W programie szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:

1. Tworzenie raportów i analiz z wykorzystaniem tabel przestawnych

2. Zabezpieczenie arkuszy Excela

3. Formatowanie arkusza danych

4. Modyfikacja arkusza kalkulacyjnego

5. Obliczenia-zastosowanie formuł i funkcji Excela w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi

6. Tworzenie powiazań pomędzy arkuszami Excela

7. Sortowanie danych i filtry

Pierwsze zajęcia: 26 października br., w godzinach: 17.00-19.15

Koszt szkolenia: 450,00 zł/osobę. Możliwość opłaty w dwóch ratach.

Podczas szkolenia zapewniamy materiały piśmiennicze (notatnik, długopis) oraz bufet kawowy (woda, kawa, herbata, ciastka).

Harmonogram zajęć: czwartki,  zawsze w godz.: 17.00 -19.15 (po 3 godziny dydaktyczne), ostatnie zajęcia 2-godzinne.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku zgodnym z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

 

Obsługa kasy fiskalnej

kasy fiskalne miniaturaJesteś zainteresowany pracą w branży handlowej bądź usługowej? Pracodawca wymaga od Ciebie umiejętności obsługi kasy fiskalnej? Skorzystaj z wolnego czasu na wakacjach i przyjdź na kurs:

 

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi kasy fiskalnej.

Każdy uczestnik w czasie kursu będzie pracował z kasą fiskalną.

Termin realizacji kursu: Do ustalenia, po zebraniu się grupy min. 6 osób

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych

Koszt kursu: 160,00 zł/osobę

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku zgodnym z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

zakonczenie roku szkolnegoUprzejmie informujemy, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godzinie 16.00.

Zapraszamy absolwentki kierunku opiekun medyczny (sem. II) oraz technik usług kosmetycznych (sem. IV).

Szkolenie "Przedłużanie paznokci metodą żelową"

DSCN2316W dniu dzisiejszym chętne słuchaczki Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim (kierunku Technik Usług Kosmetycznych) uczestniczyły w szkoleniu "Przedłużanie paznokci metodą żelową".Poszczególne etapy pracy oraz efekt finalny - na zdjęciach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoły na rok 2017/2018.

 

 

Egzamin próbny na kierunku technik usług kosmetycznych

egz probnyUWAGA!!! Słuchaczki kierunku TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH sem II

Informujemy, że w dniach 20 i 21 maja 2017 r. odbędzie sie w naszej szkole egzamin próbny w zakresie kwalifikacji A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.

20.05.2017 r. (sobota)  - częśc praktyczna

21.05.2017 r. (niedziela)  - część pisemna

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Nowy projekt w bielskim Ośrodku ZDZ

Bierny miniaturaBielski ośrodek ZDZ realizuje projekt:

"OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI - kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(6 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe do wyboru spośród następujących:
       - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli (4 grupy po 5 osób)
       - Spawanie metodą MAG (4 grupy po 6 osób)
       - Pracownik ds. kadrowych i płacowych (4 grupy po 5 osób)
       - Pracownik ds. obsługi biurowej (4 grupy po 5 osób)
 • 3 miesięczne staże zawodowe

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego lub wysokomazowieckiego
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo i/lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy ), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Formularz zgłoszeniowy

Egzamin zawodowy w szkole policealnej

Z dumą i radością informujemy, iż w dniach 9 i 12 stycznia b.r. odbył się w naszej szkole egzamin zawodowy, do którego przystąpili słuchacze kierunków:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (kwalifikacja Z.13)

Technik usług kosmetycznych (kwalifikacja A.61).

 Egzamin składał się z części pisemnej oraz praktycznej.

Przed egzaminem wszystkim zdającym życzyliśmy powodzenia, a teraz trzymamy kciuki za 100% pozytywnych wyników egzaminu.

Wyniki egzaminu: 31 marca  2017 r.

 

 010203040506

Pracownik administracyjno-biurowy z modułem języka angielskiego

administracja2 miniaturaBielski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich, którzy chcą w przyszłości podjąć zatrudnienie w charakterze pracownika administarcyjno-biurowego,  na szkolenie:

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z MODUŁEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Celem kursu jest wyposażenie każdego z uczestników w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego.

Czas trwania kursu
78 godzin - zagadnienia administracyjno-biurowe

50 godzin - moduł językowy

 Harmonogram spotkań zostanie ustalony po zebraniu się grupy min. 8 osób

Absolwent kursu będzie znał:

 • zasady prowadzenia korespondencji,
 • zasady segregowania i archiwizowania dokumentacji,
 • sposoby prowadzenia rozmów z klientami i partnerami firmy,
 • zagadnienia związane z komunikacją i zasady porozumiewania się
 • zasady i metody dobrej współpracy w grupie i z kierownictwem firmy,
 • zasady obsługi maszyn i urządzeń biurowych (faks, ksero, komputer).

Absolwent kursu będzie potrafił:

 • prowadzić korespondencję,
 • segregować i archiwizować dokumentację,
 • nawiązywać i prowadzić rozmowy z partnerami i klientami firmy,
 • organizować spotkania i narady
 • organizować czas i miejsce pracy,
 • współpracować w grupie i z kierownictwem firmy,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia biurowe.
Wymagania stawiane kandydatom na kurs
Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem co najmniej średnim, pragnących podjąć zatrudnienie jako pracownik administracyjno-biurowy. Pożądany jest także staż pracy na stanowisku administracyjnym trwający minimum 6 miesięcy.

Koszt: 900,00 zł/osobę

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: