Szkoły zaoczne

Obecnie kształcimy na kierunkach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczna