Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

O ośrodku

Agencja Zatrudnienia

Nr wpisu do ewidencji AGENCJA ZATRUDNIENIA: 31

Główne zadania to:
  • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach,
  • pozyskiwanie ofert pracy,
  • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach w związku ze zgłoszoną ofertą,
  • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  • inicjowanie i organizowanie kontraktów bezrobotnym i poszukujących pracy z pracodawcami.
Zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem pracy oraz pracodawców poszukujących pracowników!


Oczekujemy na oferty pracy przesłane:

Nasze usługi są BEZPŁATNE!