Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - samokształcenie kierowane

bhp
 
PRACODAWCO, KIEROWNIKU!!!  Sprawdź, czy masz aktualne szkolenie
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Organizujemy okresowe szkolenie  bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

- kierownicy i pracodawcy - 16 godz., 2 dni ( w tym: pierwszy dzień   to samokształcenie kierowane, a drugi - zajęcia w OKZ               Bielsk Podlaski przy ul. Krynicznej 22 od godz. 8.30)           
- szkolenie ważne 5 lat.

 

TERMIN: 22 - 23.02.2023r. 

 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:
 
 
 
 
 
 
 

tel.: (85) 730 24 49     e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl