Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Rekrutacja do Szkoły Policealnej 2022/2023

 

slider baner 2022

Do wyboru 3 kierunki :

          ✔technik administracji
          ✔technik BHP
          ✔technik usług kosmetycznych
 
 
więcej informacji w zakładce SZKOŁA >https://bielsk.zdz.bialystok.pl/szkola/rekrutacja.html,
pod numerem ☎ 085 730 24 49,
bądź osobiści📌ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania lekarskie wydaje Szkoła)

    podania przyjmujemy do 12 września 2022r.