Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenia ONLINE

ONLINE miniaturaWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przedstawiamy ofertę szkoleń ONLINE. Podpowiadamy, że ze szkoleń można również skorzystać CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE w ramach projektów unijnych realizowanych przez nasz Ośrodek.

Do bezpłatnego skorzystania ze szkoleń zapraszamy:

osoby bierne zawodowo (po 30 r.ż.), które:
1. zamieszkują powiat bielski, hajnowski, siemiatycki lub wysokomazowiecki
2. należą do co najmniej jednej z grup, tj.:
- osoby 50+
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)
 
WIĘCEJ O PROJEKCIE DLA BIERNYCH ZAWODOWO TUTAJ
 
osoby pracujące (po 30 r.ż.), które:
1. zamieszkują powiat bielski, hajnowski, siemiatycki lub wysokomazowiecki
2.mają zarobki nie przekraczające płacy minimalnej /są zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych / pracują w ramach umów cywilno-prawnych
 

WIĘCEJ O PROJEKCIE DLA PRACUJĄCYCH TUTAJ

OFERTA SZKOLEŃ ONLINE

kurs ONLINE Obsługa wózków jezdniowych

kurs ONLINE Uprawnienia elektryczne do 1 kV

kurs ONLINE Spawanie metodą MAG-135

kurs ONLINE Obsługa suwnic

w przygotowaniu kolejne kursy...