Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatny projekt w OKZ Bielsk Podlaski- Kwalifikacje na start III edycja

kwalifikacje III edycja miniaturaOśrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim
 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 w okresie 01.09.2019 – 30.06.2022   realizuje projekt:
„Kwalifikacje na start - kompleksowy program wsparcia osób niepracujących - III edycja”
 
 
Cel projektu:  aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia, zamieszkujących powiat bielski,  prowadząca do znalezienia zatrudnienia
 
 
 
Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie?
Osoby muszą spełniać łącznie 4 warunki:

a) mają ukończone 30 lat
b) zamieszkują powiat bielski
c) są osobami biernymi zawodowo
d) jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:
- 50+
- kobiety
- osoby niepełnosprawne
- osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)

Oferowane formy wsparcia (wszystko całkowicie bezpłatnie):
W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:
    1) Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań
    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”
    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu
    4) Staże zawodowe - 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców
    5) Pośrednictwo pracy
 
Wsparcie towarzyszące:
     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - stypendia stażowe – 1 440,00 zł netto miesięcznie
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
    

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY pobierz tutaj

REGULAMIN PROJEKTU pobierz tutaj

RODO