Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zapraszamy!!!

 

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku informuję o naborze na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (48h), który rozpocznie się 20.08.2021r.

Celem jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

 kurs pedagogiczny

Szczegółowe INFORMACJE: