Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Koncepcja pracy szkoły

Jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka jedynie takim,
jakim jest, sprawimy, że już taki zostanie.
Jeśli zaś będziemy wyobrażać go sobie takim,
jakim mógłby się stać, pomożemy mu stać się tym,
kim naprawdę może zostać.

P. Pellegrino

Misją Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie prowadzenia zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania, przygotowywania słuchaczy zarówno do egzaminu państwowego jak i do pełnienia ról zawodowych w wyuczonych zawodach dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Słuchacze:
  • zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do twórczego i kreatywnego wykorzystania ich na płaszczyźnie zawodowej i osobistej
Nauczyciele:
  • są kreatywni i twórczy
  • stosują aktywne, atrakcyjne dla słuchaczy metody nauczania
  • systematycznie doskonalą swój warsztat pracy
  • tworzą przyjazną atmosferę pracy w szkole, klimat zaufania i współpracy
  • są kreatywni i twórczy
  • reprezentują szkołę na zewnątrz
Dyrektor:
  • dba o rozwój organizacyjny szkoły
  • organizuje proces kształcenia
  • tworzy klimat i warunki do współpracy

Znajdź Szkołę lub ośrodek