Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Oferta edukacyjna

Obecnie kształcimy na kierunkach:

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  - zaoczne

Znajdź Szkołę lub ośrodek