Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Rekrutacja do Szkoły Policealnej 2019/2020

MINIATURA policealnaZapraszamy od września do Szkoły Policealnej w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem ciekawego zawodu. W naszych murach kształcimy w następujących zawodach:

  • technik administracji (4 semestry)
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)
  • technik usług kosmetycznych (4 semestry)
  • opiekun medyczny (2 semestry)

Nasza szkoła istnieje dopiero pięć lat, a już mamy kilkudziesięciu absolwentów. Możemy pochwalić się wspaniałymi warunkami do nauki, mamy przestronne, jasne sale wykładowe oraz pracownie wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodów. Mamy również starannie dobraną kadrę -są to  nauczyciele z wieloletnim stażem, przygotowani zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Jeżeli chcesz "na własne oczy" zobaczyć co oferujemy- obejrzyj galerię zdjęć, a jeśli jesteś zainteresowany nauką u nas:

PRZYJDŹ

ZŁÓŻ PODANIE    (sekretariat szkoły: I piętro, pokój nr 14)

I ZOSTAŃ NASZYM SŁUCHACZEM !

Więcej informacji o kierunkach kształcenia: tutaj

Dokumenty rekrutacyjne:

podanie pobierz tutaj

świadectwo ukończenia szkoły średniej

3 podpisane zdjęcia

orzeczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły – badanie BEZPŁATNE)