Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

wynikiUWAGA SŁUCHACZE!!!

Informacja dla słuchaczy, którzy w sesji czerwiec-lipiec 2018 zdawali egzamin zawodowy:

Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku informujemy, że wyniki egzaminu bedą dostępne dnia 31 sierpnia 2018 r.

Aby sprawdzić wyniki należy wpisać swoj PESEL oraz hasło przekazane Państwu w dniu egzaminu zawodowego. Można również zadzwonić do sekretariatu szkoły.