Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Rekrutacja do projektu „WSPARCIE NA STARCIE"

zdjęcie wsparcie na starcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w terminie do 31.05.2017 r. będzie prowadził rekrutację do projektu: „WSPARCIE NA STARCIE – szkolenie, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?

 • osoby po 30 roku życia,
 • bezrobotne / poszukujące pracy / bierne (nieaktywne) zawodowo
 • zamieszkujące powiat bielski,
 • znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby 50+
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 • zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

CEL:
Przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, a także wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń.

FORMY WSPARCIA:

 • 40-godzinne szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Zakres szkolenia obejmuje następujące moduły:
  • Mój Biznes Plan
  • Księgowość w małej firmie
  • Podatkowe ABC
  • Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania malej firmy
  • Jak założyć działalność gospodarczą
 • dotacja inwestycyjna do 23 000 zł
 • wsparcie pomostowe:
  • wsparcie finansowe (pierwsze 6 m-cy: do 1750 zł/brutto/m-c, kolejne 6 m-cy: do 470 zł/brutto/m-c)
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych)
 • spotkania w ramach forum wymiany doświadczeń.
 Więcej informacji o projekcie znajdziesz   tutaj


INFORMACJE I KONTAKT:

Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim
ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (85) 730 24 49, email: bielsk@zdz.bialystok.pl