Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Rekrutacja do projektu „WSPARCIE NA STARCIE"

zdjęcie wsparcie na starcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku informuje, że został wydłużony czas składania formularzy do projektu: „WSPARCIE NA STARCIE – szkolenie, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą -II edycja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

NOWY TERMIN:  do 18.05.2018 r.

DLA KOGO?

 • osoby po 30 roku życia,
 • bezrobotne / poszukujące pracy /nieaktywne zawodowo
 • zamieszkujące subregion bielski, tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż
 • kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup: tj.:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
  • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie)
 • zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

CEL:
Przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, a także wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń.

FORMY WSPARCIA:

 • 40-godzinne szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Zakres szkolenia obejmuje następujące moduły:
  • Mój Biznes Plan
  • Księgowość w małej firmie
  • Podatkowe ABC
  • Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania malej firmy
  • Jak założyć działalność gospodarczą
 • dotacja inwestycyjna do 24 330 zł
 • wsparcie pomostowe:
  • wsparcie finansowe (pierwsze 6 m-cy: do 1850 zł/brutto/m-c, kolejne 6 m-cy: do 490 zł/brutto/m-c)
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych)
 • spotkania w ramach forum wymiany doświadczeń.
 Więcej informacji o projekcie znajdziesz   tutaj


INFORMACJE I KONTAKT:

Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim
ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (85) 730 24 49, email: bielsk@zdz.bialystok.pl