Specjalista ds. kadr i płac

administracja2 miniaturaZapraszamy 8 października do OKZ w Bielsku Podlaskim na kurs:

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Termin rozpoczęcia kursu: 8 października 2018 r.  godz. 16.00

Cel szkolenia:

przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac

Ilość godzin: 60

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Prawo pracy
  • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
  • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
  • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
  • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
  • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
  • Obliczanie podatków
  • Obliczanie wynagrodzeń, podatki, składki
  • Obsługa programu „Płatnik” (moduł „Kadry i płace”)

Koszt szkolenia: 750,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe zakupione oraz drukowane.
W czasie przerw zostanie zapewniony serwis kawowy.

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Specjalista ds. kadr i płac” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: