Kadry i płace

administracja2 miniaturaZapraszamy we wrześniu 2019r. do OKZ w Bielsku Podlaskim na kurs:

 KADRY I PŁACE

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Termin rozpoczęcia kursu: 17 września 2019 r. , godz. 16.15

Cel szkolenia:

przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac.

Ilość godzin: 60

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Prawo pracy
  • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
  • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
  • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
  • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
  • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
  • Obliczanie podatków
  • Obliczanie wynagrodzeń, podatki, składki
  • Obsługa programu komputerowego z pakietu Insert (Gratyfikant) 

Koszt szkolenia: 750,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe.
Zapewniamy serwis kawowy.

Harmonogram kursu:

Spotykamy się dwa razy w tygodniu (środy i piątki) po 3 godz. dydaktyczne każdorazowo w godz. 16.15-18.30 - łącznie 20 spotkań:

17.09. 2019 r. (pierwsze zajęcia wyjątkowo we WTOREK)
20.09. 2019 r.
25.09. 2019 r.
27.09.2019 r.
 
02.10.2019 r.
04.10.2019 r.
09.10.2019 r.
11.10.2019 r.
16.10.2019 r.
18.10.2019 r.
23.10.2019 r.
25.10.2019 r.
30.10.2019 r.
 
06.11.2019 r.
08.11.2019 r.
13.11.2019 r.
15.11.2019 r.
20.11.2019 r.
22.11.2019 r.
27.11.2019 r.

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Specjalista ds. kadr i płac” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: