Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Drwal - operator pilarki

drwal miniaturaJeśli chcesz nauczyć się prawidłowej obsługi  pilarki spalinowej, by bezpiecznie ściąć drzewo...

Jeśli jesteś pracownikiem ZUL i potrzebujesz uprawnień do ścinki drzew...

Jeśli masz swój las i chcesz bezpiecznie pozyskiwać z niego drewno ...

 Zapisz się w bielskim Ośrodku ZDZ na kurs:

DRWAL - OPERATOR PILARKI

Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie (rozdział trzeci, § 21).

Kurs obejmuje: 110 godzin, w tym 80 godzin (2 tygodnie - od poniedziałku do piątku) zajęć praktycznych na powierzchni zrębowej wyznaczonej przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

      Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • ukończona 8-letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy z urządzeniami emitującymi hałas i wibracje.

Koszt kursu: 1500 zł/osobę (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty)

Planowany termin realizacji kursu: po zebraniu się grupy min. 8 osób

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: