Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

WAŻNE!!! Słuchacze szkoły policealnej - dane do regulowania czesnego za naukę

czesne

Szanowni słuchacze szkoły policealnej!

Podajemy dane do regulowania czesnego za naukę...

Przypominamy, że zgodnie z umową wpłat należy dokonywać z góry do 15 dnia każdego miesiąca (wyjątkowo we wrześniu do 23.09.2016 r.). Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w sekretariacie szkoły lub wysłać mailowo na adres: bielsk@zdz.bialystok.pl

Dane do wpłat:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

nr konta: 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

tytułem: 705 02 01 01, miesiąc za który dokonana wpłata