Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2017

egz zawUWAGA!!! Słuchacze kierunków:

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • technik usług kosmetycznych

Przypominamy terminy egzaminu zawodowego:

  • część praktyczna - 9  stycznia 2017 r. w godz. 13.00 - 15.00
  • część pisemna - 12 stycznia 2017 r. w godz. 12.00 - 13.00

Egzamin zawodowy dotyczy kwalifikacji:

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (egzamin poprawkowy)

Prosimy słuchaczy przystępujących do egzaminu o stawienie się w szkole pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Na egzamin należy OBLIGATORYJNIE zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty
  • długopis z czarnym wkładem
  • kalkulator (dot.BHP)

Wyniki powyższych egzaminów zostaną opublikowane w dniu 31 marca 2017 r.