KURS Finanse i rachunkowość

księgowość miniatura

Jeśli chcesz poznać ( w teorii i przede wszystkim w praktyce) kluczowe zagadnienia finansowe związane z prowadzeniem księgowości w firmie lub chcesz pogłębić i doprecyzować swoją dotychczasową wiedzę w tej dziedzinie zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na kurs:

 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Pierwsze zajęcia: do ustalenia, po zebraniu się grupy 8 osób

   W ramach kursu realizowane bądą następujące zagadnienia (pełna księgowość):

 • Rozrachunki i roszczenia
 • Zasady rachunkowości
 • Obrót materiałowo-towarowy
 • Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne aktywa
 • Aktywa trwałe
 • Inwentaryzacja
 • Koszty i przychody
 • Kapitał, fundusze i wynik finansowy
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Wybrane zagadnienia z systemu podatkowego
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu płac

 

             Liczba miejsc ograniczona            

(na zajęciach praktycznych każdy słuchacz pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym)

 

Czas trwania kursu: 60 godzin dydaktycznych

Koszt kursu: 750,00 zł brutto/osobę. Możliwość opłaty za kurs w ratach.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: