Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna- 20.08.2019 r.

pierwsza pomoc miniatura

Bielski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs:

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Stłuczenie, złamanie, porażenie prądem, zatrzymanie akcji serca... Mimo że nikt nie przewiduje, że może go spotkać taka sytuacja, w życiu różnie bywa. Dlatego zasady udzielania pierwszej pomocy dla nikogo nie powinny być obce. Ponadto Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) nakładają na pracodawców obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (§ 44 ust.1  pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

TERMIN SZKOLENIA: 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 16.00

ILOŚĆ GODZIN: 8 (godz. dydaktycznych)

CELEM SZKOLENIA JEST przygotowanie pracowników (organizatorów i uczestników systemu pierwszej pomocy) do organizowania, utrzymywania i uczestniczenia w sprawnym systemie pierwszej pomocy w zakładzie pracy

W PROGRAMIE:

 • Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
 • Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

KOSZT KURSU: 120,00 zł/osobę

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

palacz kotlow miniaturaPoszukujesz pracy? Sezon grzewczy za pasem.... Jeśli chciałbyś zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych zapisz się na szkolenie organizowane przez bielski Ośrodek ZDZ.

Szkolenie (tylko na paliwa stałe)   trwa 24 godziny dydaktyczne (20 godzin teorii oraz 4 godz. zajęć praktycznych)

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

PIERWSZE ZAJĘCIA: termin do ustalenia, po zebraniu sie grupy min 6 osób

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:

Koszt kursu: 350,00 zł/osobę

Koszt egzaminu weryfikującego uprawnienia: 225,00 zł/wniosek

 

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

 

Informacje szczegółowe o egzaminie dla osób, które ukończyły szkolenie, jak również dla osób, które uaktualniają uprawnienia: kliknij tutaj

 

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Szkolenia okresowe BHP w sierpniu w bielskim Ośrodku ZDZ

bhpPRACODAWCO !!!  Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy w maju i czerwcu do  bielskiego Ośrodka ZDZ na szkolenie:

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych: (szkolenie jednodniowe, 8 godz. dydaktycznych):

  22 sierpnia 2019 r. (czwartek), w godz.: 8.30-15.00

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami: (szkolenie dwudniowe, 16 godz. dydaktycznych):

 21 i 23 sierpnia 2019 r. (środa i piątek), w godz.: 8.30-15.00

   Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

tel.: (85) 730 24 49

 

 

 

Weryfikacja uprawnień w zakresie E i D

weryfikacja E i D

Sprawdź, czy masz aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń? Zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 
 DATA EGZAMINU:   do ustalenia

 

trwa przyjmowanie wniosków

 

 

 

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W bielskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód wniesionej opłaty (koszt: 225,00 zł/wniosek)*
 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: Egzamin E  705 02 02. Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

 

 

  Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Rekrutacja do Szkoły Policealnej 2019/2020

MINIATURA policealnaZapraszamy od września do Szkoły Policealnej w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem ciekawego zawodu. W naszych murach kształcimy w następujących zawodach:

 • technik administracji (4 semestry)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)
 • technik usług kosmetycznych (4 semestry)
 • opiekun medyczny (2 semestry)

Nasza szkoła istnieje dopiero pięć lat, a już mamy kilkudziesięciu absolwentów. Możemy pochwalić się wspaniałymi warunkami do nauki, mamy przestronne, jasne sale wykładowe oraz pracownie wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodów. Mamy również starannie dobraną kadrę -są to  nauczyciele z wieloletnim stażem, przygotowani zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Jeżeli chcesz "na własne oczy" zobaczyć co oferujemy- obejrzyj galerię zdjęć, a jeśli jesteś zainteresowany nauką u nas:

PRZYJDŹ

ZŁÓŻ PODANIE    (sekretariat szkoły: I piętro, pokój nr 14)

I ZOSTAŃ NASZYM SŁUCHACZEM !

Więcej informacji o kierunkach kształcenia: tutaj

Dokumenty rekrutacyjne:

podanie pobierz tutaj

świadectwo ukończenia szkoły średniej

3 podpisane zdjęcia

orzeczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły – badanie BEZPŁATNE)

Przedświąteczny "egzamin" naszych kosmetyczek

01Z wielką przyjemnością i radością przedświąteczną zamieszczamy kilka zdjęć z wizyty słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach ćwiczeń praktycznych nasze słuchaczki z kierunku Technik Usług Kosmetycznych  Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim wykonały hennę, makijaż i manicure :-) W miłej atmosferze, przy kawce i ploteczkach była okazja poćwiczyć, a z naszych obserwacji wynikło, że obie strony na tym spotkaniu bardzo skorzystały :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020304050708091011121314

Zapraszamy osoby do 30 r. ż. do bezpłatnego udziału w projekcie

Bielski Ośrodek ZDZ realizuje projekt:

„Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJE O PROJEKCIE pobierz

REGULAMIN PROJEKTU pobierz

Info na stronę power

Weryfikacja uprawnień spawalniczych w kwietniu 2019 r.

Spawanie miniaturaKończy Ci się termin ważności uprawnień spawalniczych? Zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin przedłużający lub odnawiający uprawnienia spawalnicze w następujących metodach:

 • MAG - 135,
 • MIG - 131,
 • TIG - 141.

Dokładny termin egzaminu weryfikacyjnego: do ustalenia

Celem jest przedłużenie lub odnowienie ważności uprawnień spawalniczch.

Warunki przyjęcia: uczestnikami mogą być osoby, które zamierzają przedłużyć lub odnowić ważność uprawnień spawalniczych.

Egzamin obejmuje: wykonywanie złączy egzaminacyjnych zgodnie z posiadanymi przez osobę egzaminowaną uprawnieniami.

W dniu egzaminu należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • posiadany certyfikat i książkę spawacza,
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin (dotyczy osób indywidualnych), natomiast dla osób kierowanych przez firmę- dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury.

Koszt egzaminu: 250,00 zł za każdą metodę

Po zadaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • wpis do certyfikatu - Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
 • wpis do Książki Spawacza.

Wykonywanie złączy egzaminacyjnych odbywa się na odpowiednio wyposażonych stanowiskach spawalniczych w bielskim Ośrodku ZDZ, ul. Kryniczna 22. Więcej o pracowni spawalniczej możesz przeczytać TUTAJ