Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Komunikaty

Odbiór indeksów

Uprzejmie prosimy słuchaczy szkoły policealnej o zgłaszanie się na najbliższym zjeździe, tj. 30-31 maja 2015 r., do Sekretariatu Szkoły celem odebrania indeksów przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną. Pierwsze wpisy już 14 czerwca 2015 r. Dziękujemy.